Ontslag procedure

Wilt u als werkgever een personeelslid ontslaan? Of dreigt er ontslag voor u als werknemer? Om ontslagen te worden dient daartoe minimaal de wettelijke ontslag procedure toe te worden doorlopen. De werknemer en werkgever zijn namelijk een arbeidscontract aangegaan waardoor onderlinge wederrechtelijke verplichtingen jegens elkaar zijn ontstaan. In dat geval dient het aangezegde ontslag conform de regels gaan zoals aangegeven in het arbeids- en ontslagrecht. U heeft namelijk rechten en plichten, en dus dient het arbeidscontract op een wettelijke manier ontbonden te worden. Wordt u ook ontslag aangezegd dan doet u er verstandig aan om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen, zodat uw belangen optimaal worden behartigd.

Ontslag procedure bij aangezegd ontslag

Is er bekent dat een werknemer ontslagen moet worden wegens bedrijfseconomische redenen dan wordt de werknemer daarover gewoonlijk persoonlijk ingelicht. Dit gebeurt met de HR verantwoordelijke en de directe baas van de werknemer, waarbij de beëindigingsovereenkomst met reden van ontslag moet worden toegelicht. Omdat de werkgever u wil ontslaan is de werkgever verplicht om daartoe een ontslagvergoeding te geven. Deze wordt gewoonlijk bepaald op basis van de Kantonrechtersformule. Omdat de werkgever gewoonlijk aan de eigen belangen denkt is het dan ook verstandig dat de werknemer aan zijn belangen denkt. Daartoe schakelt u de expertise in van een arbeidsrecht advocaat.

De opzegtermijn bij ontslag procedure

 

Een belangrijk element voor het ontbinden van een arbeidscontract is de vooraf vastgestelde opzegtermijn. Neemt de werknemer zelf ontslag dan is de opzegtermijn een maand, toch kan het zijn dat er voor specialistische beroepsgroepen een aangepaste opzegtermijn voor de werknemer geldt. Wil de werkgever de werknemer ontslaan dan dient gewoonlijk met een langere opzegtermijn rekening te worden gehouden. Is de werknemer vijf jaar of minder bij de werkgever in dienst geweest dan bedraagt de opzegtermijn een maand. Voor iedere vijf jaar meer neemt de opzegtermijn met een maand toe, tot een maximum van vier maanden. Is er sprake van een ontslag op staande voet dan is de dringende reden dermate ernstig dat de werknemer zonder ontslag procedure op straat staat.

Ontslag procedure bij zieke werknemer

 

Heeft de werkgever te maken met een zieke werknemer dan mag de werknemer de zieke werknemer niet zomaar ontslaan. De werkgever heeft namelijk conform de Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsverplichting bij Ziekte de verplichting om zeventig procent van het laatst verdiende maandloon tot op twee jaar door te betalen aan de werknemer. Zodoende wordt door de werkgever voldoende tijd gegeven aan de werknemer om van de ziekte te herstellen. In de tussentijd dient de werkgever bij fysieke geschiktheid van de werknemer gepast werk binnen de organisatie te vinden. Na de looptijd van twee jaar kan de werkgever bij het UWV een ontslag aanvraag indienen. De zieke werknemer krijgt vervolgens een WIA uitkering.

Ontslag procedure voor ambtenaar

Omdat door het aangaan van een arbeidscontract voor ambtenaar er eveneens sprake is van de ambtelijke rechtspositie kan een ambtenaar ook niet zomaar ontslagen worden. Ongeacht de reden van ontslag dient er een ontslag procedure ingezet worden zodat de ambtenaar in kwestie voldoende tegenargumenten kan aanhalen. Zodra het beoogde ontslag is aangezegd heeft de ambtenaar zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Wordt dit bezwaar niet gegund dan heeft de ambtenaar nog een keer zes weken de tijd om in beroep te gaan, waarna de ambtenaar eventueel alsnog zes weken de tijd heeft om in hoger beroep te gaan. De ontslag procedure voor een ambtenaar is een langdurige ontslag procedure. Voor ondersteuning van de ontslag procedure schakelt u de arbeidsrecht advocaat voor ontslag in.

 
Neem contact op

7 dagen per week geopend
ma. tot do. 8:00 tot 20:00 uur
vr. 8:00 tot 18:00 uur
za. en zo. 12:00 tot 16:00 uur
(feestdagen gesloten)

Omnius Juristen
Energiestraat 5b
1411 AN Naarden

Postbus 5512
1410 EA Naarden

kvk: 02075078
btw: NL810162064B01